Time: 2021-01-25  韦克威科技

Klixon Sensata 元器件清单

Sensata-Klixon-密封开关-断路器-航空航天-[韦克威]

美国的Klixon是一家用的高质量解决方案保护宝贵的设备和人员的产品公司,今天韦克威的小编就来整理一下这个大型跨国公司的产品清单。因为其产品组合包括高度可配置、可定制、基于精确液压磁技术的断路器。GFCI和ELCI模块,当与断路器结合时,可在高风险环境(如船舶和发电)中提供设备保护和电击保护。模块化配电模块专门设计为与我们的断路器兼容,方便您的具体应用的设计和安装。Klixon专家支持团队与客户、工程师合作,开发定制解决方案,在世界任何地方不间断地供应产品。

断路器

以及配电需要的接触器如:所有大功率继电器、电源接触器和直流隔离开关均由我们位于加利福尼亚州卡宾蒂亚的一流工厂设计和制造。GIGAVAC广泛的产品线还包括紧凑型高压继电器和高压簧片继电器,用于特殊的直流和射频应用要求。

航空航天

Sensata开关和继电器的设计能够承受从深空到海底的最恶劣条件。无论您在何处需要卓越的性能,我们都将其付诸实践,包括:包括交流和直流输出以及多种安装方式的设备组合

密封开关


Klixon42AA100E
Klixon31AA1600E
Klixon22A276S21
Klixon3BTR629
Klixon2ACE2C1
Klixon78557200
Klixon20TC2BG3
Klixon20400L2530
Klixon4CR1636
Klixon4CR1774
Klixon7270120
Klixon727015
KlixonCRJ53CA
Klixon09T6L
KlixonCEJ53CB
Klixon20420L2822989
KlixonPDLM60I
Klixon4CR1779
KlixonCDLM150
KlixonSDLM150
Klixon4CR48782
Klixon4CR1632
Klixon1822L4177174
Klixon7274212
KlixonPDM5
KlixonPDM10
Klixon9660040155
Klixon20425L43423378L6
KlixonP3322101
Klixon7270135
Klixon4CR2702
KlixonCRJ49CD
Klixon3CR206291
Klixon4CR64625
Klixon43441431
Klixon7271815
KlixonCYJ50WF
KlixonF4ACEF38FB
Klixon4CR64635
Klixon4CR45636
Klixon29PSL01240
Klixon1822L412147
KlixonBYJ32JM
Klixon4CR1676
KlixonS206HF1102
KlixonS206HF1602
KlixonS206HF1302
Klixon4CR3650
KlixonMRJ38RB
KlixonS206HF1202
Klixon20428F14676
KlixonBEJ25EE
Klixon7BT2L3G168
KlixonCEJ67CB
KlixonHK02ZB005A
Klixon4CR29638
Klixon4CR2723
KlixonHK02ZB036
KlixonD6751235
Klixon3TC725
Klixon3TC730
Klixon3TC715
Klixon3TC720
Klixon3TC735
Klixon4344184
KlixonB62BM11
Klixon9660083121
KlixonSDLA105
KlixonC4391N7113
KlixonC4391N14126
Klixon8347A2332
KlixonSDLA150
KlixonC4391N759
KlixonCDM40
Klixon59001C1
Klixon20425L11
KlixonBEJ46DA
KlixonCEJ52CVY
KlixonD6364160
KlixonS206HL2004
KlixonMRP34APN522
Klixon4CR1701
KlixonMSJ24AB
KlixonMRT28AGK296
KlixonMRT24ALN34
Klixon784522ALX
Klixon52MC212330
Klixon7895936
Klixon837351
Klixon4MCS36
KlixonCEJ65CB
Klixon3TC775
KlixonCEJ51DB
Klixon4CR4625
KlixonCEP40AEN175
KlixonCEG65FB
KlixonCGJ31SS
Klixon51MC712220
KlixonCEJ53CA
Klixon20413L7912
Klixon20400L62299
Klixon20400F2964
Klixon4344184226
Klixon1NT01F0950
Klixon1NT01L0895
Klixon1NT02L1565
Klixon1NT08L0946
Klixon1NT01F1362
Klixon1NT01L0514
Klixon1NT08L0522
Klixon1NT15L1396
Klixon20PS103BE035E02
Klixon4MC26900
KlixonDOAMEF36LX
KlixonFOAMEF36LX
KlixonH6A105
KlixonHOAMRJ58RX
KlixonP8ACRA171660
KlixonCEJ31CA
KlixonCRG67JB
Klixon43918372
Klixon2TC2712
Klixon727421
Klixon7274210
Klixon727422
Klixon727425
Klixon727423
Klixon72742712
KlixonL2004
KlixonL2504
KlixonCST00AKN131
KlixonCST30AKN132
KlixonMRP40GX34
Klixon7BT2L4G17
Klixon20400D425
KlixonP83504
KlixonCEJ18CY
Klixon51MC9213715
KlixonF1102
Klixon472286003
KlixonL210
Klixon1NT01L1430
Klixon1NT08L1530
Klixon82928
Klixon71033902
KlixonMRP78AMK69
Klixon60000E430
Klixon4CR6631
Klixon212991
KlixonMRJ16JL


标签: 断路器
首页
产品
案例
联系