BC系列-小型液压断路器-交直流-串联电流脱口

主要技术参数:额定工作电压 DC80V、DC125V、AC1 20/240V.AC240V.AC277/480YV机械电气寿命:10000次(其中电气寿命6000次),UL489A电气寿命1000次额定绝缘电压:AC41 5V;额定冲击耐受电压:4000V产品认证 CCC、CE、TUV、UL1077、UL489A、UL489额定电压(A)额定电流(A)极数分断能力(A)TUV,CE,CCC…UL1

主要技术参数:

  • 额定工作电压 DC80V、DC125V、AC1 20/240V.AC240V.AC277/480YV

  • 机械电气寿命:10000次(其中电气寿命6000次),UL489A电气寿命1000次

  • 额定绝缘电压:AC41 5V;额定冲击耐受电压:4000V

  • 产品认证 CCC、CE、TUV、UL1077、UL489A、UL489


额定电压

(A)

额定电流

(A)

极数

分断能力(A)

TUV,CE,CCC

…UL1077

UL489A

UL489

les

leu

DC80V

0.5-100

1,2,3

7500

7500

5000U2

50000

50000

DC80V

50-200

2P并联

5000

10000

5000U2

50000

/

DC80V

1 50-300

3P并联

5000

10000

5000U2

50000

/

DC80V

200-350

4P并联

5000

10000

5000U2

50000

/

DC125V

0.5-100

1,2,3

5000

5000

/

/

/

DC125V

0.5-50

2,3

/

/

5000U2

5000

/

AC240V

0.5-100

1,2,3

5000

5000

/

/

/

AC277V

0.5-100

2,3

5000

5000

/

/

/

AC240V

0.5-30

1,2,3

/

/

5000U2

/

5000

AC120/240V

0.5-70

1,2,3

/

/

5000U2

/

5000

AC277/480V

0.5-100

3

/

/

2000U2

/

/

韦克威高可靠电子元器件

(辅助开关接线)

标签: 断路器
首页
产品
案例
联系