TC系列断路器是目前可用的最小、最轻的飞机用断路器。

它们代表了当今航天动力系统的“最先进”保护。它们重量轻、体积小,特别适合于飞机、航空电子和电子系统,Klixon商标为航空断路器设定了标准。

尽管尺寸很小,但TC系列超过了严格的军用规范所要求的耐久性和可靠性,可提供1-35安培的标准电流额定值。

如下是不同系列应用领域和军标与工厂订货号对比。


断路器系列号应用领域工厂订货系列号军标号系列号军标号系列号
2TCAircraftMS 3320MS 33202TC2MS 26574Feb-74
3TCMS 14105MS 3320L2TC27MS 26574AApr-74
5TCAircraft––MS 3320V2TC63MS 26574L7274-70
6TCAircraftMS 14154MS 141053TC2MS 24509A7270/1/1
9TCMS 14153MS 14105L3TC27MS 24509B7270/7/1
2TC49AircraftM5809/1MS 141539TC2MS 24510A7271/8/1
3TC7AircraftMS 25244MS 141546TC2MS 24510B7271/3/1
Dec-52AircraftMS 24571MS 14154L6TC37MS 252443TC7
6752-100MS 25361MS 14154V6TC63

6752-305MS 5809/12TC49

7274AircraftMS 26574MS 24571Dec-52

MS 22073MS 24571VDec-52

7277Aircraft––MS 253616752-100

7270AircraftMS 24509MS 25361V6752-102

7271MS 24510MS 22073Nov-74

20TC2Aircraft––MS 22073V7274-69

3SBSimulator

首页
产品
案例
联系